Akcja informacyjna

15 października br. Prezydium ZG ZNP przyjęło uchwałę ws. przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej

w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty.

https://znp.edu.pl/dokumenty/uchwala-nr-32-2019-prezydium-zarzadu-glownego-znp-z-15-pazdziernika-2019-r/

Akcja informacyjna ZNP skierowana jest do rodziców uczniów i nauczycieli.

Do rodziców uczniów pod hasłem „Zobaczcie, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze”

oraz do samych nauczycieli i pracowników oświaty „Poznaj swoje prawa!”.