Protest włoski od 15 października

https://znp.edu.pl/protest-wloski-od-15-pazdziernika/

Wyniki Oddziału Skawina:

Ponad 80% ocenia max na "trójkę" kondycję polskiego systemu edukacji

W pierwszej kolejności należy - wg badanych rozwiązać problemy:

- podniesienie wynagrodzeń

- zwiększenie nakładów na edukację

- zmniejszenie biurokracji.

 

ok. 44% uważa, że działania protestacyjne powinny być kontynuowane

36% weźmie udział w zaproponowanej przez ZNP formie protestu ( i tyle samo nie wie jeszcze)

 

Forma z największym, 35% poparciem to niewykonywanie pozastatutowych zadań.

Wyniki - z 415 osób, które wypełniły ankiety.