Kształtuj przyszłość Europy z nauczycielami

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/05/Kampania-Europejska_list-prezesa-ZNP..pdf