nowy statut ZNP

Nowe brzmienie Statutu ZNP

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

w dniu 24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP,

uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji

Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.

W związku z tym informujemy, że wszystkie struktury ZNP mają obowiązek

posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym

przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.

 

Nowy Statut ZNP pod poniższym linkiem:

http://www.znp.edu.pl/media/files/6d08ee8d67421a341db8c4b92fa8a28f.pdf