stażowe wyłączone z płacy min

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Celem ustawy jest rozszerzenie katalogu elementów składowych wynagrodzenia za pracę,

które nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika – o dodatek za staż pracy.

Nowa regulacja będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku.

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnej płacy stanowi spełnienie postulatu ZNP

wobec pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach.

Dalsze działania na rzecz tej grupy pracowników będą kontynuowane.